PLANET ส่งมอบ Smart Pole แก่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๓๘
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร นำโดยคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 3 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุน Smart Pole หรือเสาอัจฉริยะแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ในงาน "TNI Day 2022" เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเสาอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ" สู่การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป็น Smart City โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นตัวแทนรับมอบ
PLANET ส่งมอบ Smart Pole แก่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด