NT CSR จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club พร้อมมอบ SIM NT Mobile โรงเรียนวัดบางขวาก จ.สุพรรณบุรี

อังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๘
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลางที่ 1 นายกฤษฎา ม่วงศรีจันทร์ ผู้ช่วยสังกัดส่วน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 มอบ SIM NT Mobile เพื่อให้เยาวชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ และกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การจัดทำคลิปแนะนำวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาสร้าง Content บน Social Media" ให้กับนักเรียนในชุมชนสามซุก เพื่อสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางขวาก ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
NT CSR จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club พร้อมมอบ SIM NT Mobile โรงเรียนวัดบางขวาก จ.สุพรรณบุรี
NT CSR จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club พร้อมมอบ SIM NT Mobile โรงเรียนวัดบางขวาก จ.สุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด