มทร.ล้านนา จับมือ AMA เตรียมความพร้อมให้เยาวชนทีมชาติไทย ก่อนแข่ง World Skill Special Edtion 2022

พฤหัส ๐๑ กันยายน ๒๐๒๒ ๐๘:๓๙
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA)จัดสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงาน สาขาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน World Skill Special Edtion 2022 ณ เมืองสตุตการ์ท ประเทศเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันในโมดูล A2 เรื่องการซ่อมบำรุงและปรับแต่งสถานี 3 SM โดยมีทีมผู้ประเมินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมการประเมิน ณ ห้องฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ จังหวัดขอนแก่น
มทร.ล้านนา จับมือ AMA เตรียมความพร้อมให้เยาวชนทีมชาติไทย ก่อนแข่ง World Skill Special Edtion 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด