กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกกำลังเวิลด์แก๊ส จัดการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ "Thai Taste Therapy Challenge by Worldgas" ครั้งที่ 2 ชวนคนไทยเสริมพลังขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยเป็น "ยาที่อร่อยที่สุดในโลก"

ศุกร์ ๐๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๖
ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ สุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด จัดการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ "Thai Taste Therapy Challenge by Worldgas" ครั้งที่ 2 ชวนคนไทยเสริมพลังขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยเป็น "ยาที่อร่อยที่สุดในโลก" โดยมี สิปนนท์ ชายแก้ว, ภัคศรัณย์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, ไอริณ ทวีเกื้อกูลกิจ, นิคม เลิศมัลลิกาพร และ ธัญญพัทธ์ เนาวพรศรันย์ มาร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค EH 101
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกกำลังเวิลด์แก๊ส จัดการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ Thai Taste Therapy Challenge by Worldgas ครั้งที่ 2 ชวนคนไทยเสริมพลังขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยเป็น ยาที่อร่อยที่สุดในโลก

เรียงจากซ้าย
1.คุณสิปนนท์ ชายแก้ว ผู้ชนะการแข่งขันทำอาหาร Thai Taste Therapy Challenge Ep.1 (สมุนไพรท้องถิ่น)
2.ดร.ภัคศรัณย์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
3.คุณสุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
4.คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
5.คุณไอริณ ทวีเกื้อกูลกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และเจ้าของโครงการ Thai Taste Therapy
6.คุณนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานบริษัท Worldex G.E.C
7.คุณธัญญพัทธ์ เนาวพรศรันย์

ที่มา: ไนน์ตี้ไนน์ คอมมิวนิเคชั่น เอเจนซี่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกกำลังเวิลด์แก๊ส จัดการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ Thai Taste Therapy Challenge by Worldgas ครั้งที่ 2 ชวนคนไทยเสริมพลังขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยเป็น ยาที่อร่อยที่สุดในโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด