สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มทักษะแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๖:๒๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี หลังจากจบการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรีก็จะเสริมความรู้ด้านตลาดออนไลน์ หลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มทักษะแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน สามารถนำความรู้ และทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มทักษะแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด