เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) เข้าหารือกับ รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ขับเคลื่อน "หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ"

พุธ ๐๗ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๔๐
พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) และ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤติ ผู้แทนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าหารือกับ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และ ประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย พร้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อการขับเคลื่อน "หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรฯ" (Train the Trainer Course) ของสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ (สวมช.) และการขับเคลื่อน "หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ" ณ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) เข้าหารือกับ รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ขับเคลื่อน หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ
เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) เข้าหารือกับ รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ขับเคลื่อน หลักสูตรผู้นำในการ (บูรณาการ) จัดการภัยพิบัติของชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด