DEK IT SPU! เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Talk #1 "ปลุก Passion ปั้น Start up"

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๒๙
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับโครงการ Tech Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ปลุก Passion ปั้น Start up" โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา CEO& Co-Founder Horganice มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม Horganice จัดการธุรกิจหอพักครบวงจร ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
DEK IT SPU! เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Talk #1 ปลุก Passion ปั้น Start up

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด