THAI SME-GP กับโปรโมชันจากสถาบันการเงินพันธมิตร 8 แห่ง

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๑
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับมาตรการ THAI SME-GP นอกเหนือจากแข่งขันในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยแต้มต่อร้อยละ 10 แล้ว เมื่อได้โครงการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเสริมสภาพคล่องกับ 8 สถาบันการเงิน ได้แก่ SME D Bank, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทยธนชาติ กับสินเชื่อมากมายตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อ Factoring สินเชื่อสนับสนุนคู่ค้าภาครัฐและวิสาหกิจ สินเชื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ และอีกมากมาย
THAI SME-GP กับโปรโมชันจากสถาบันการเงินพันธมิตร 8 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด