เปิดศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) อย่างเป็นทางการ

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๔
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้เช่าโครงการ "เคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ" กับ 6 อาชีพหลักได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ตลาด บริการในชุมชน ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้ทุกคนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป โดยมี นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เคหะสุขประชา และ ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ บมจ.เคหะสุขประชา
เปิดศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) อย่างเป็นทางการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด