อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๑
นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมเข้าเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 24 และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุซองซอส SEMI AUTO 1 KG. แก่ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารตั้งสินอุปถัมภ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด