NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์

พุธ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗:๓๑
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียนและอาคารเรียนของโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เยาวชนได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด