กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘:๔๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV เพื่อสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบายรัฐบาล [email protected] และพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะในการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV

หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV (จำนวน 18 ชั่วโมง) ในวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 23 คน

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • ความปลอดภัยในการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV
  • ระบบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าEV
  • ระบบขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าEV
  • การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าEV

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด