"APM" แสดงความยินดีกับ CH ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓:๓๘
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศักดา ศรีแสงนาม (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ CH เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้
APM แสดงความยินดีกับ CH ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด