ส่องกิจกรรม DEK SOA SPU เรียนรู้โครงสร้างไม้ Davinci Bridge

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๕๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างไม้ด้วยการให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนรู้และทดลองทำ LEONARDO DA VINCI'S SELF-SUPPORTING BRIDGE (Davinci Bridge) ซึ่งเป็นสะพานที่รองรับน้ำหนักของตัวเองและตั้งอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้การยึดติดชิ้นส่วนต่าง ๆ แต่ใช้แรงเสียดทานที่เกิดจากการสานขัดกันของท่อนไม้ที่เป็นชิ้นส่วนของตัวสะพานเอง ณ ห้องเรียนสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
ส่องกิจกรรม DEK SOA SPU เรียนรู้โครงสร้างไม้ Davinci Bridge

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด