NT รับรางวัลนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ"ประจำปี 2565

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๐๗
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ประเภทนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่นให้กับ นายเพียร แก้วสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัสดุ 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุขององค์กรและหน่วยงาน ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565
NT รับรางวัลนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุประจำปี 2565
NT รับรางวัลนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด