KTIS ตอกย้ำหลายปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานปี 2565 โต

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๓:๒๑
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลในงาน Opportunity Day ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ซึ่งมีรายได้รวม 11,192.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 315.3 ล้านบาท
KTIS ตอกย้ำหลายปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานปี 2565 โต

สำหรับทิศทางในปี 2566 นั้น ผู้บริหารกลุ่ม KTIS เชื่อว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปริมาณอ้อยและน้ำตาลที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฝนมากพอ ทำให้มีวัตถุดิบสำหรับธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ราคาน้ำตาลโลกที่อยู่ในระดับดีและค่าเงินบาทอ่อน อีกทั้งจะรับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยได้เต็มปี รวมไปถึงส่วนแบ่งรายได้จากโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์อีกด้วย

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด