ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๔
รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินมูลค่า 2,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พญ. ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด