กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

อังคาร ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๐
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW งานแสดงธุรกิจเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่ายในหลายระดับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรงมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดย Find Folk ธุรกิจออกแบบและวางแผนเชื่อมโยงคุณค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน คว้ารางวัล Best in Show 2565 ไป
กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงาน Impact NOW ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมของไทย ขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจต่างชาติและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น งานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน ประกอบไปด้วยสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ 14 แห่ง คณะทูต และผู้แทนรัฐบาลไทย

ส่องธุรกิจเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

Impact NOW ร่วมกับ 4 ธุรกิจเพื่อสังคม Find Folk, Happy Grocers, moreloop, และ Vulcan Coalition โดยทั้ง 4 ธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจากการเป็นผู้สมัครที่เข้าร่วมในโครงการมอบทุนและการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจได้รับเชิญให้จัดแสดงโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) จากนั้นแขกที่เข้าร่วมงานทุกท่านจะโหวตเลือก 1 ธุรกิจที่ชื่นชอบให้ได้รับรางวัล Best in Show 2565 เพื่อเฉลิมฉลองธุรกิจที่เป็นตัวอย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทย

นายสรรพวัต กันตามระ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความยั่งยืนของ Find Folk ธุรกิจที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า ทีมของเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในงานนี้ และ Find Folk จะทุ่มเททุกๆการกระทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วิกฤตการณ์จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในขณะที่โลกเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเหล่าผู้นำและผู้กำหนดนโยบายโลก

Impact NOW เกิดขึ้นหลังจากงาน Global South-South Development Expo 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นอกจากนี้งานดังกล่าวยังจัดขึ้นในปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) โดยประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Cicular-Green Economy Model) ซึ่งมีรายงานว่าได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันในภาคการเกษตรอีกด้วย

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงธุรกิจเพื่อสังคมที่งาน Impact NOW ว่า "พวกเขานำนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นจริง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs และ Bio-Circular-Green หรือ BCG Economy Model ที่เรากำลังนำมาปฏิบัติในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC ปีนี้"

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดทำแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) สำหรับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีนี้ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการลงทุนและการปฏิบัติเพื่อผลกระทบ (CIIP) โดยแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยนี้จะระบุพื้นที่ที่มีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment)

สมาชิกของคณะทูตหลายท่านที่เข้าร่วมงานต่างกล่าวชมเชยเป้าหมายของงาน Impact NOW โดย Dr. Georg Weingartner ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยกล่าวว่า "การสนับสนุนงานที่เน้นย้ำ SDG เป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้เรารู้สึกประทับใจมากเมื่อได้เห็นการนำเสนอของธุรกิจต่างๆ และสตาร์ทอัพ เรารู้สึกประทับใจมากกับทางออกเพื่อสังคมที่ยั่งยืนที่พวกเขานำเสนอ"

เกี่ยวกับผู้จัด

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ภายใต้โครงการ Thailand NOW งาน  Impact NOW เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (sustainable enterprises)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรผ่าน ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ

Impact NOW เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกลุ่มบริษัทภาคเอกชนอันได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยที่มา:  Thailand NOW
กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด