บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพเยาวชนไทย

พุธ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๗:๒๐
ณ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด อาคาร เอฟวายไอ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ (MOA) โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ คุณวีรภัทร กีรติวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม
บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพเยาวชนไทย

การสนับสนุนด้านการศึกษาและมุ่งพัฒนาเยาวชนในโครงการนี้ จะดำเนินการโดย บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป         โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท บิทคับ แล็บส์ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลนีบล็อกเชน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ สร้างคอมมูนิตี้ และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้เกียรติบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บิทคับ อะคาเดมี เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน คือ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับทุกคน เพื่อยกระดับความรู้และยกระดับประเทศไทยให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกดิจิทัล รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต รวมถึงมอบโอกาสให้กับทุกคน บิทคับจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้ามาฝึกงานในพื้นที่จริง เพื่อแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง"

คุณสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ อะคาเดมี จำกัด ได้ถ่ายทอดมุมมองถึงการจับมือครั้งนี้ว่า "บิทคับ อะคาเดมี จะเป็นกำลังหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต บิทคับ อะคาเดมี พร้อมที่จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป ทั้งนี้เรายังคงพยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ"

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง https://bitkubacademy.com/th  และ  https://www.rmutsv.ac.th/th 

ที่มา: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด