การศึกษานิวซีแลนด์ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาจ.นครสวรรค์

พฤหัส ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๕
นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์และสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการศึกษาข้ามพรมแดน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
การศึกษานิวซีแลนด์ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาจ.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด