DRx ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย

พฤหัส ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๘
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว "DRx ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย" เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนไทยผ่าน Fractional Depositary Receipt หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลกได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย และเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนน้อย ประเดิม 2 DRx แรก ออกโดยธนาคารกรุงไทย อ้างอิงหลักทรัพย์ Apple และ Tesla เริ่มเปิดซื้อขาย 29 ก.ย. 2565 โดยซื้อขายได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล DRx เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/drx หรือศึกษาข้อมูล AAPL80X และ TSLA80X ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com โทร 0 2111 1111
DRx ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด