SPU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา "ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ" สร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด

ศุกร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๘
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ "ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ" ด้วยการเปิดพื้นที่ลานหูกวาง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาให้ได้มีพื้นที่ ในการแสดงศักยภาพ ทางด้านการขับร้องเพลง และเล่นดนตรี แบบง่ายๆสบายๆ ร้องกันเอง เล่นดนตรีกันเอง ในช่วงยามเย็น เพื่อเป็นการสร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด ภายหลังจากการเรียน ดังสโลแกนของ SPU ที่ว่า I Believe In You "เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคน มีศักยภาพ" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
SPU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ สร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด