SVL Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2565

จันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘:๔๖
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกลุ่ม SVL Group รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจินตนา รัชตโภคิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม  MeetUp อาคาร เอสวีแอลเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
SVL Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด