มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ

จันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๔:๑๙
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ รับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วง ก.ย. - ต.ค. 2565 โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ
มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยในการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ว่า ได้รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ นอกจากนี้ การประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม มีแนวโน้มของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ ที่ถูกกัดเซาะพังทลาย และอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ ขานรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 มีความยาว 600 เมตร โดยมีรูปแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ ประกอบด้วย พื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพัก ท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ลาดเอียงตามแนวลาดตลิ่ง 1:2.5 พร้อมตอกเสาเข็มเสริมกำลังดินบริเวณใต้ลาดหินเรียงหน้าเขื่อน และงานก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วกว่า 88.87% หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกัน และลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด