อาจารย์สาขาธุรกิจการบิน SPU ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และปีกนักบิน UAV

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๒๕
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE) หรือ ผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และปีกนักบิน UAV ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND - CAAT) จาก พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    เมื่อ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
อาจารย์สาขาธุรกิจการบิน SPU ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และปีกนักบิน UAV

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวถือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมการบิน และสามารถนำมาต่อยอดในการให้ความรู้ในด้านการศึกษา และการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินได้ต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด