สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่งสินค้า (Rider)

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์(Rider) ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้สนใจ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่งสินค้า (Rider)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน สามารถนำความรู้ และทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพเสริมการขนส่งสินค้า(Rider)  สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด