วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPHI South East Asia 2022 นิทรรศการแสดงสินค้า เทคโนโลยี การประชุม ด้านอุตสาหกรรมยา

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๔๓
นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานร่วมสนับสนุน พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPHI South East Asia 2022 นิทรรศการแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมยา ซึ่งบริษัททอินฟอร์ม่า มาร์เก็ต ประเทศไทย กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2022 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยาจากทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยา อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medeical Hub)
วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPHI South East Asia 2022 นิทรรศการแสดงสินค้า เทคโนโลยี การประชุม ด้านอุตสาหกรรมยา

นอกจากนี้ รองผู้ว่าการ วว. ยังได้ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง "การวางกรอบยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพรไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด สู่การก้าวเป็นหนึ่งในเมดิคัลฮับของโลก" โอกาสนี้ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้อง Grande Asoke 1 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินัล 21 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ วว. จะนำผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาจากสมุนไพร /โพรไบโอติก บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ และการจัดสัมมนาใน Theme "Research & Service for being high potential products in medical industry" ร่วมจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการดังกล่าว

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected]  [email protected]  IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPHI South East Asia 2022 นิทรรศการแสดงสินค้า เทคโนโลยี การประชุม ด้านอุตสาหกรรมยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด