คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เยี่ยมชม Sustainability Expo 2022 งานเอ็กซ์โปรด้านความยั่งยืนระดับอาเซียน

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๖
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร SPU เข้าเยี่ยมชมงาน "Sustainability Expo 2022" งานเอ็กซ์โปรด้านความยั่งยืนระดับอาเซียน ในคอนเซปต์ "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก และทีมงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเยี่ยมชมงานในโซนนิทรรศการมัลติมีเดีย ทั้ง 7 โซน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ที่กรุณาให้การต้อนรับคณะ SPU และนำชมงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร มา ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เยี่ยมชม Sustainability Expo 2022 งานเอ็กซ์โปรด้านความยั่งยืนระดับอาเซียน

ทั้งนี้ งาน SX2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค.65 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ถือเป็นงานเอ็กซ์โปที่จัดเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เน้นเป็นระดับนานาชาติ มีความเป็นสากลมากขึ้น

สำหรับโซนต่างๆ ในงาน SX2022 แบ่งเป็น 7 โซนหลัก ประกอบด้วย 1.โซนเศรษฐกิจพอเพียงและแรงบันดาลใจ จะเป็นนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหัวใจของงาน Sx2022 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์ประกอบและนโยบายต่างๆ ด้านความยั่งยืน

2.โซน Better Living โดยจะเป็นโซนที่นำเสนอกิจกรรมและโครงการขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

3.โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาโดยบริษัทชั้นนำของโลก องค์กรระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนแนวคิดที่นำสนใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

4.โซน Better Me เป็นโซนที่เน้นองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกด้านรวมถึงสุขภาพ ได้แก่ ด้านสุขภาพ - นำเสนอแนวทางในการสร้างสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ที่ดี ด้วยนวัตกรรมหลากหลายด้านรวมถึงการแพทย์ ด้านอาหาร - นำเสนอนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมอาหารรักษ์โลก และอาหารแห่งอนาคต ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต - นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

5.โซน Food Festival จะเป็นโซนที่รวมเชฟชั้นนำจากรายการเชฟกระทะเหล็ก และมาสเตอร์เชฟ รวมทั้งร้าน มานำเสนออาหารแห่งอนาคต อาหารรักษ์โลก และอาหาสุขภาพ ในบรรยากาศของฟู้ดสตรีท

6.โซน Planet Kids เป็นโซนสนามเด็กเล่นด้านเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย SDG ทั้ง 17 ข้อที่กำหนดโดยองค์การสหประซาชาติด้วยความสนุกสนานและได้รับสาระไปพร้อมกัน

7.Sustainable Marketplace โซนที่รวบรวมร้านค้าจากชุมชนกว่า 200 ร้าน ดีไซเนอร์รักษ์โลก นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เยี่ยมชม Sustainability Expo 2022 งานเอ็กซ์โปรด้านความยั่งยืนระดับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด