NPS รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดแคมเปญ "ฃ.ฃวด แลก ข.ไข่ เปลี่ยนขวดจากพี่ เป็นเครื่องเขียนให้น้อง"

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๐๖
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดโครงการคัดแยกขยะภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยมีแคมเปญเชิญชวนพนักงานนำขวดพลาสติกชนิดรีไซเคิลได้ที่ใช้แล้ว มาแลกไข่ไก่ในกิจกรรม "ฃ.ฃวด แลก ข.ไข่ เปลี่ยนขวดจากพี่ เป็นเครื่องเขียนให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกิจกรรมนำร่อง ในโครงการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 โดยรวบรวมขวดพลาสติกชนิดรีไซเคิลที่ได้จากโครงการ นำไปขายและนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนมอบให้แก่น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวัดบุยายใบ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
NPS รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดแคมเปญ ฃ.ฃวด แลก ข.ไข่ เปลี่ยนขวดจากพี่ เป็นเครื่องเขียนให้น้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด