ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ธ.อาคารสงเคราะห์

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๙
คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Extension School UTCC  ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GH Bank จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในสายงาน  ณ ห้องประชุมสภา อาคารสัญลักษณ์ อาคาร 24 ชั้น 15  
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ธ.อาคารสงเคราะห์
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ธ.อาคารสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด