บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๑
ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ที่ 1 ทางขวา) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และนางสาว ธมลวรรณ ธรรมสุขัง (ที่ 1 ทางซ้าย)  ผู้เชี่ยวชาญระดับ 3 หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนจากโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ โอกาสนี้ บริษัทฯ ได้รับเกรียติจากนายสหวัฒน์  โสภา (คนกลาง) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล 3Rs Awards และรางวัล  Zero Waste Achievement Awards ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ Kaizen ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ ซึ่งตอกย้ำการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ในอนาคต
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด