เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี Big Boy เปิดร้านใหม่ ชั้น G โซน A

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๐๔
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ประสงค์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ (ที่ 1 จากซ้าย) นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) นำทีมผู้เช่าสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายทิฆัมพร ตั้งเกียรติศิลป์ Director of Restaurant Operations บริษัท บิ๊กบอย เรสเตอรองส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเปิดร้าน Big Boy ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังจากอเมริกา ณ ชั้น G โซน A
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี Big Boy เปิดร้านใหม่ ชั้น G โซน A

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด