เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนตุลาคม

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๘
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนตุลาคมนี้ พบกับ การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิ การแสดงละคร เรื่อง "เงาะป่า" ตอน แต่งงาน ตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ และการแสดงนาฏศิลป์ ชุด ระบำนางกอย จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๗๘๗ ๗๓๒๔ - ๒๕
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนตุลาคม

ที่มา: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด