กลุ่ม STI ลุยกิจกรรม "ปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม"

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๖
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม" จำนวน 500 ต้น แบ่งเป็น โกงกางใบเล็ก ไม้ถั่ว และไม้โปร่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติ โดยมี ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า-พังงา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การดูแลและต้อนรับ ซึ่งกลุ่ม STI ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาโดยเสมอมา และเดินหน้ากิจกรรมเพื่อรักษาธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน
กลุ่ม STI ลุยกิจกรรม ปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด