วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

อังคาร ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๙
ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา จำนวน 1,500 กิโลกรัม ให้แก่ พลตรีกัลย์สวรรค์ จันทรเสน มหาดเล็กประจำพระองค์ บก.ฝ/ทปท. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานต่อไป ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ทั้งนี้ วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา ด้วยกรรมวิธีหมักในระบบปิดแบบเร่งการย่อยสลาย  มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชให้มากขึ้น  ทำให้ดินอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการไถคลุกลงดิน หรือผสมดินเพื่อรองกันหลุมก่อนการปลูกพืช  

โดยการผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวาที่ได้ทำการส่งมอบในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลทหารจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคที่ 2  โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16  กันยายน  2565  ถึงวันที่ 15  ตุลาคม  2565  ปัจจุบันสามารถผลิตและนำไปใช้ในกิจการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน แล้ว  

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด