STI ร่วมเสวนา เรื่อง "อาคารวิศกรแห่งใหม่ ความภาคภูมิใจของวิศวกรไทย" พร้อมรับโล่รางวัล จากสภาวิศวกรรม

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๑๑
นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ร่วมเสวนาพูดคุยใน หัวข้อเรื่อง "อาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ ความภาคภูมิใจของวิศวกรไทย" โดยเป็นการเสวนาประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการออกแบบ เทคนิคงานก่อสร้างและการดูแลบำรุงรักษาอาคาร ข้อกำหนดอาคารเขียว ระบบอาคารจอดรถอัตโนมัติ กฎหมายควบคุมอาคารและการตรวจสอบอาคารที่เกี่ยวข้อง และกฏหมายอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว ที่ผนึกกำลังเดินหน้าให้การก่อสร้างอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่เสร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้รับมอบโล่รางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจ ในฐานะที่ STI เป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ ณ สภาวิศวกร เมื่อเร็วๆนี้
STI ร่วมเสวนา เรื่อง อาคารวิศกรแห่งใหม่ ความภาคภูมิใจของวิศวกรไทย พร้อมรับโล่รางวัล จากสภาวิศวกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด