"ดี-แลนด์ กรุ๊ป" ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่

ศุกร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๕
นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2-สมุทรสาคร โซนภาคตะวันออก และโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และจังหวัดราชบุรี หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุน โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 (CHICKEN RUN : Enterprise of the future 2022) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทีมนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรและแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในอนาคต ณ อาคาร TMA รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ
ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด