โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ยกระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวไทย การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรีสอร์ทรีสอร์ทระดับ 5 ดาว

จันทร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๔๔
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับมอบเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2565 (THAILAND TOURISM STANDARD) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเภทมาตรฐานรีสอร์ทระดับ 5 ดาว (ACCOMMODATION STANDARD FOR TOURISM 2022-2024) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโรงแรมฯ ในระดับสากล
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ยกระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวไทย การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรีสอร์ทรีสอร์ทระดับ 5 ดาว

โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการและสถานที่ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะมีการจัดประเมินทุก ๆ 3 ปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปี 2565 ในประเภทมาตรฐานรีสอร์ทระดับ 5 ดาว โดยมีคุณพันธ์พิชญ์ วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหมาย

ที่มา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ยกระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวไทย การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรีสอร์ทรีสอร์ทระดับ 5 ดาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด