/ยกเลิกข่าวประชาสัมพันธ์: Furmark(R)/

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๔๐
เรียนสื่อมวลชนและผู้อ่านทุกท่าน ขอยกเลิกข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "เฟอร์มาร์ก" ให้การรับรองเสื้อผ้าขนสัตว์ธรรมชาติกว่า 50,000 รายการที่วางจำหน่ายในร้านค้าทั่วโลก ที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้โดยพีอาร์นิวส์ไวร์ เนื่องจากได้รับการเผยแพร่ด้วยความผิดพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด