บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๕๗
นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรและ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท บางจากฯ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด น้ำดื่มบางจาก 400 แพ็ค รวม 2,400 ขวด และข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง ผ่านหน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน โดยมี คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คุณอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคุณกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี รับมอบ
บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด