CSS เครื่องร้อน! ควงพันธมิตรคว้าโปรเจค กฟภ. 288.32 ลบ.จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 90 สถานี หนุนงานในมือพุ่ง-ผลงานโตสนั่น

ศุกร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๒:๔๐
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ควงพันธมิตร "พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ" และ"พี.เอ็ม.ซี. คอนแทร็คเตอร์ คว้างานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวม 288.32 ล้านบาท "สมพงษ์ กังสวิวัฒน์" ระบุช่วยต่อยอดธุรกิจ และเติมงานในมือพุ่ง ที่สำคัญทำให้รายได้เติบโตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าลุยประมูลโครงการใหม่จากภาครัฐและเอกชนต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ
CSS เครื่องร้อน! ควงพันธมิตรคว้าโปรเจค กฟภ. 288.32 ลบ.จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 90 สถานี หนุนงานในมือพุ่ง-ผลงานโตสนั่น

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ร่วมลงนามในสัญญาให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนแทร็คเตอร์ เป็นผู้จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของกฟภ.ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 288,322,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่น ๆ)

ทั้งนี้ ภายหลังจากรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยบริษัทฯเชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีโครงการใหม่ๆ ที่ได้เข้าร่วมประมูลและอยู่ระหว่างรอผลอีกหลายโครงการ ทำให้มั่นใจว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

"ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กระทบธุรกิจรอบด้าน แต่ยังคงมีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น ขณะที่งานภาคเอกชนยังคงมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกฟภ.กับกลุ่มกิจการร่วมค้าในครั้งนี้ช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต"นายสมพงษ์กล่าวในที่สุด

ที่มา: คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด