ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ศุกร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๔
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/กระทรวงแรงงาน) รับสมัครผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดยมีหลักสูตรการฝึก ดังนี้

  1. ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

*** (ต้องมีพื้นฐานการอ่านแบบ/เขียนแบบชิ้นงาน หรือการใช้เครื่องกัด CNC เบื้องต้น) ***

วันที่ 6, 13, 20, 27 พ.ย. 65 จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรม CNC ชั้น 1 ปิดรับสมัคร 28 ต.ค. 65

  1. เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 พ.ย. 2565 จำนวน 20 คน ณ ห้องศูนย์เชื่อมมาตรฐานสากล ชั้น 1 ปิดรับสมัคร 28 ต.ค. 65

     3. การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ  *** (Solidworks พื้นฐาน) ***       

วันที่ 6, 13, 20, 27 พ.ย. และ 4 ธ.ค. 2565 จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 9 ปิดรับสมัคร 28 ต.ค. 65

  1. การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & GxWork3

วันที่ 7 - 11 พ.ย 65 จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรม 401 ชั้น 4 ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 65

  1. การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (topsolid) *** มีพื้นฐานการเขียนแบบ ***        

วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 จำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 10 ปิดรับสมัคร 21 พ.ย. 65

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ฝึกอบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หากสนใจสมัครอบรมหลักสูตรใด สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดในแต่หลักสูตรก่อนสมัครฝึกอบรม และวิธีการสมัครฝึกอบรมศึกษาได้จากแผ่นประชาสัมพันธ์

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด