ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนแก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พฤหัส ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๐
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนให้แก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน โดย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย นฤมล บุญสนอง รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่มอบรม จำนวน 22 คน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการออมและการลงทุน รวมถึงรู้จักเครื่องมือในการเทรดหุ้นเบื้องต้นและเรียนรู้การใช้งาน โดยองค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนแก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด