ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๒๔
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริษัท นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "MC" องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่าย สำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 4 พ.ย.2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ย.2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พ.ย.2565 ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566 มุ่งขยายสาขา MC Outlet และมองหาโอกาสการเข้าลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดที่มีในมือกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นถึงทิศทางธุรกิจ ปีบัญชี 2565/2566 มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศและมั่นใจจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในเลข 2 หลัก ได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท
ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด