ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

ศุกร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๕๙
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ ศูนย์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (PVA2) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พันธมิตรคนสำคัญ นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน จัดกิจกรรม ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแนวชายฝั่งป้องกันฝั่งทะเล และยังช่วยเพิ่มแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด