SABINA คว้า 2 รางวัลจากเวที SET Awards 2022

จันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๒๕
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA รับ 2 รางวัลจากเวที SET Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) และรางวัลชมเชยด้านความยั่งยืน (Commended Sustainability Awards) โดย นายภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติมอบรางวัล และนายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ซาบีน่า นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี
SABINA คว้า 2 รางวัลจากเวที SET Awards 2022

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ บมจ.ซาบีน่า ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน ชุมชน สังคม และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

SABINA คว้า 2 รางวัลจากเวที SET Awards 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด