CSS ได้คะแนน CG ระดับ"ดีเลิศ" ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

อังคาร ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๕๑
เรียกได้ว่ายืนหนึ่งเรื่องความโปร่งใสจริงๆ สำหรับ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ล่าสุดได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย…ผู้ถือหุ้นเห็นแล้วสบายใจหายห่วง เพราะ CSS มีดีครบเครื่องจริงๆ คร้า
CSS ได้คะแนน CG ระดับดีเลิศ ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด