PPS คว้ารางวัล Highly Commended Sustainability ในงาน SET Awards 2022

พุธ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๔๓
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล Highly Commended Sustainability ซึ่งเป็นรางวัลผลการดำเนินงานดานความยั่งยืนดีเด่น โดย PPS ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 ในงาน SET Awards ประจำปี 2565 นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้
PPS คว้ารางวัล Highly Commended Sustainability ในงาน SET Awards 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด