BTG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พฤหัส ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๔๘
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบทาโกร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. เบทาโกร บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลที่มีโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 77,392 ล้านบาท ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BTG"
BTG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด