ATP30 คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations ในงาน SET Awards 2022

ศุกร์ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๒๖
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยนายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) (กลาง) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาส ATP30 เข้ารับรางวัล Outstanding Investor Relations สำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้
ATP30 คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations ในงาน SET Awards 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด